1C:Contabilitate
1C:Contabilitate se adreseaza intreprinderilor de toate dimensiunile, din toate sectoarele de activitate, de la cele cu profil general, de comert, productie, prestatoare de servicii pana la cele de import-export. Solutia propusa este un sistem integrat ce va imbunatati sistemul informational din cadrul unei companii, permitand conlucrarea tuturor departamentelor acesteia: financiar contabil, vanzare, aprovizionare, productie etc

Junior✓   Monopost
✓   Facturare
✓   Chitante si Efecte
✓   Gestiune Stocuri
✓   Achizitii/Vanzari
✓   Comert cu
      Amanuntul
✓   Salarizare
✓   Evidenta Contabila
✓   Gestiune Parteneri
✓   Declaratii Fiscale
✓   Rapoarte Gestiune

Senior

Include "Junior"
             +
✓  Client Server
✓  Consola de Operare
✓  Modul de productie
✓  Conectare cu 
     echipamente 
     periferice
✓  Interfata Casier
✓  Schimb de date 
     cu baze distribuite
✓  Rapoarte Gestiune +
✓  Import\Export 
     Revisal

Expert

Include "Senior"
             +
✓  Import automat 
     de extrase bancare
✓  Schimb de date* :
     B2B si B2C
     Alte produse 1C
✓  Trimitere SMS*
✓  Trimitere E-mail
✓  Rapoarte de
     Gestiune+
✓  Modul de transport
✓  Rapoarte productie
     (finita si
     in curs de executie)
✓  Evidenta contractelor
     de asociere in
     Participatiune

* Necesita contract cu furnizorul serviciului si integrare personalizata.

Functionalități

Demo Junior Senior Expert
Setări
Societati
Politica contabila
Parametrii de evidenta
Valute
Cursuri valutare
Lista sarbatorilor
Calendar de lucru
Retineri salariale
Tipul orelor de lucru si codificari in Foaia colectiva de prezenta
Grafice de lucru
Casierii
Depozite
Departamente
Planul de conturi
Modul de inchidere a sesiunii de lucru
Configurare antet si subsol pentru rapoarte
Liste
Nomenclator de materiale, obiecte de inventar, marfuri si servicii
Parteneri
Catalog Persoane fizice
Functii
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Banci
Operatii de banca
Cheltuieli in avans
Venituri in avans
Cheltuieli
Venituri
Unitati de masura
Tari
Tipuri de reduceri
Tipuri de preturi
Utilizatori
Documente și forme de listare
Ordin de plata
Ordin de incasare
Extras de cont
Dispozitie de incasare
Dispozitie de plata
Bon fiscal
Efecte de platit (CEC, BO)
Efecte de primit (CEC, BO)
Decont de avans
Aviz de intrare
Factura furnizor
Import - Declaratie vamala
Cheltuieli suplimentare la aprovizionare
Retur la furnizor
Schimbare prețuri parteneri
Factura proforma
Aviz de iesire
Factura client
Export
Retur de la client
Schimbare preturi articole
Punere in evidenta imobilizari necorporale
Casare imobilizari necorporale
Schimbarea metodei de afisare a cheltuielilor imob. Necorporale
Punere in evidenta MF
Modernizare MF
Reevaluare MF
Transfer MF
Casare MF
Inventariere MF
Schimbare de stare a MF
Schimbare grafic anual de amortizare MF
Schimbarea metodei de afisare a cheltuielilor MF
Schimbarea parametrilor de amortizare a MF
Transfer intre gestiuni
Bon de consum
Asamblare
Dezasamblare
Inventariere articole in depozit
Marire stoc de articole
Diminuare stoc de articole
Dare in folosinta obiecte de inventar
Casare obiecte de inventar
Contract de angajare
Act aditional la Contract
Decizie de mutare
Incetare contract de munca
Concedii medicale
Concedii de odihna
Foaie colectivă de prezenţă
Calculare salarii (Stat)
Compensare
Stornare
Operatie contabila
Nota de confirmare
Inchiderea lunii de exercițiu
Introducere solduri
Introducere solduri amanunt
Introducere solduri initiale MF
Note contabile
Schimbare preturi amanunt
Comanda service
Comanda deviz
Inventariere productie neterminata
Introducere reduceri
Rambursare tichete de masa
Calcul impozit
Inchidere analitice
Inregistrare manuala in jurnal de vanzari
Inregistrare manuala in jurnal de cumparari
Ordinea de inchidere a departamentelor
Document cumulativ
Document cumulativ (corespondente)
Raport de vanzari cu amanunt
Corectie Aprovizionari
Proces verbal de livrari in amanunt
Corectie cote TVA stocuri amanunt
Introducere solduri (complex), inclusiv taierea bazei de date
Registre
Preturi de la Parteneri
Preturi articole
Amanunt
Angajati
Registru jurnal
Liste de reduceri
Specificatie de baza pentru produs
Registrul Cartea mare
Registul de evidenta cheltuielilor directe
Metode de repartizare a cheltuielilor indirecte
Impozite si taxe
Jurnale
Jurnal de operatii
Jurnal de banca
Jurnal de casa
Rapoarte
Balanta de verificare
Balanta de verificare pe cont
Rulajul contului
Fisa de cont
Fisa maestru sah
Adeverinte si declaratii Angajati
Tabelul de pontaj
Situatie Partener
Scadentar
Borderou decontari cu furnizori
Aprovizionari
Efecte de platit
Preturi parteneri
Borderou decontari cu clienti
Vanzari
Efecte de primit
Inventariere creante clienti - Extras de cont
Fisa Mijlocului Fix
Grafic amortizare МF
Stoc articole
Miscare articole
Fisa de magazie
Raport stocuri articole cu coduri de bare
Stoc articole detaliat
Stoc minim
Raport transfer de marfuri
Miscare articole Registru Amanunt
Raport de gestiune
Analiza miscarii marfurilor
Formarea contului 371 la amanunt
Declaratii Fiscale
Jurnal de casa si banca
Jurnal de incasari si plati
Jurnal pentru vanzari
Jurnal pentru cumparari
Jurnal de amortizare imobilizari necorporale
Jurnal de amortizare MF
Jurnal privind decontarile cu clientii
Jurnal privind decontarile cu furnizorii
Registru de evidenta productiei finite
Analiza contului
Analiza subcontului
Profit brut
Avertisment de plata
Facturi de intocmit
Facturi de primit
Raport de productie
CashFlow
Cheltuiel-Venituri cu registratori
Avize nefacturate
Fisa de service
Lista Partenerilor
Vanzari casa banca
Vanzari - Incasari
Balanta de verificare Analitica in linie
Raport cross table list
Verificare corelatie D394
Analiza subconto cu registratori
Cheltuieli si venituri sume totale
Cheltuieli-venituri cu registratori
Stocuri pe vechimi
Scadentar pe perioade
Vanzari cu cost
Cheltuieli cu corespondente
Calculare TVA dupa documente
Registru de evidenta cheltuieli in avans
Registru de evidenta cheltuieli directe
Vanzari-Incasari
Situatia vanzarilor
Sold partener inclusiv efecte
Sold partener inclusiv efecte descifrat
Extras de cont Engleza
Note contabile (filtre si setari)
Procesări
Printare lista de preturi
Printare etichete
Import / export REVISAL
Grupe de Documente
Stergerea obiectelor marcate
Interfata casier
Inchidere casa de marcat
Retur articole vândute prin casa de marcat
Corectie solduri
Import extrase bancare
Executare schimb de date
Consola sarcinilor de fundal reglementate cu Orar/Grafic de executare
Opțiuni suplimentare
Conectarea echipamentelor periferice (Ex.: Casa de marcat, Scaner, Imprimanta fiscala)
Schimb de date prin sistem SAP
Schimb de date prin sistem DocXchange
Schimb de date prin sistemul EDI
Schimb de date prin sistemul SBS
Schimb de date cu aplicație Comerț Agenți Tablete (Arobs)
Scimb de date cu site web (E-commerce)
Trimitere SMS
Trimitere E-mail
Transfer de date cu alte produse 1C (1C:BMS, 1C:Retail etc.)
Incarcare extrase din aplicatia Client Bank
Descarca Comanda Comanda Comanda

Descriere Produs

1C:Contabilitate aisgura:

  • Realizarea unei evidente clare si precise a activitatii economico-financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu exigentele unui mediu de afaceri in continua evolutie;
  • Usurarea muncii de rutina pentru operatiunile repetative si totodata introducerea rapida a datelor prin prelucrarea lor automata in documente care urmeaza pe flux;
  • Flexibilitatea programului permite utilizatorului modificarea usoara a modului de lucru, in functie de legislatie si de necesitatile specifice fiecarei firme pentru care se tine evidenta;
  • Interfata grafica prietenoasa si intuitiva, sub sistemul WindowsTM, usor de utilizat chiar si de persoane care nu au o pregatire informatica sau economica deosebita;
  • Actualizari prin Internet, care vor contine extinderea functionalitatilor sistemului pe care il dezvoltam din propria initiativa sau la cererea clientului, de asemenea schimbarile intervenite in legislatie.